Pytania i odpowiedzi do aktualnych postępowań przetargowych

do postępowania przetargowego z dnia 09.02.2023 r.

Pytanie 1:

"Dzień dobry,
W nawiązaniu do wymagań ofertowych dla ogłoszonego przetargu 'Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w ośrodku wczasowym „Diament” w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1'. Bardzo proszę o informację co dokładnie oznacza zapis 'Informacje na temat zgodności zastosowanych podzespołów z Taksonomią EU', który znajduje się na stronie 5 z 6 wykaz wymaganych dokumentów, podpunkt 8?"

ODPOWIEDŹ na Pytanie 1:

Zależy nam na uzyskaniu informacji czy zastosowane podzespoły (głównie panele PV oraz inwerter) są zgodne z aktualną polityką Unii Europejskiej i spełniają cel środowiskowy polegający na przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cel ten należy interpretować zgodnie ze stosownym prawem Unii w dziedzinach gospodarki o obiegu zamkniętym, odpadów i chemikaliów. Osiągnięcie celu środowiskowego polegającego na przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym można realizować na wiele sposobów, na przykład zwiększając trwałość produktów, możliwość ich naprawy i ulepszenia oraz ponownego użycie lub też poprzez zmniejszenie zużycia zasobów poprzez odpowiednie projektowanie i wybór materiałów, ułatwianie zmiany przeznaczenia oraz demontażu i recyklingu.

Podsumowując, jeżeli zastosowane elementy po zakończeniu ich eksploatacji nadają się do ponownego użycia lub recyklingu w pełnym zakresie (informacja producenta) to mogą być zgodne z założeniami Taksonomii.