Zmiana programu ubezpieczeniowego

Zmiana Programu Ubezpieczeniowego dla Pracowników JSW S.A. oraz JSW SiG Sp. z o.o.

Informujemy o zmianie Programu grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., ich małżonków albo partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci. Przygotowany przez PZU Życie S.A. program obejmuje zdarzenia związane ze zdrowiem i życiem pracownika oraz członków jego rodziny.

Nowy program ubezpieczeniowy zacznie obowiązywać od 1 listopada 2022 roku. Dotychczasowy program ubezpieczeniowy zakończy się 31 grudnia 2022 roku.

Aby przystąpić do nowego programu ubezpieczeniowego, należy złożyć nową deklarację do 23 grudnia 2022 roku.

Zakres ubezpieczenia:
Nowy program ubezpieczeniowy składa się z 4 elementów:

Jak przystąpić do ubezpieczenia:
Aby przystąpić do ubezpieczenia, wypełnij deklarację przystąpienia i złóż ją wraz ze zgodą na potrącenie składek w agencjach przykopalnianych JSU Sp. o.o. do ok. 20. dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony. Przystąpienie do nowego programu ubezpieczenia bez karencji od:
• 1.11.2022 r. – jeśli deklaracja zostanie złożona do 20.10.2022 r.,
• 1.12.2022 r. – jeśli deklaracja zostanie złożona do 18.11.2022 r.,
• 1.01.2023 r. – jeśli deklaracja zostanie złożona do 23.12.2022 r.

Jak wypełnić deklarację:
Poniżej znajdziesz druk deklaracji przystąpienia wraz z drukiem zgody na potrącenie składek oraz wzór jak wypełnić deklarację.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielają:
• JSU Sp. z o.o. - pracownicy agencji przykopalnianych. Adresy agencji wraz z nr telefonów dostępne TUTAJ.
• PZU Życie S.A. - specjalna infolinia dla pracowników JSW S.A. i JSW SiG Sp. z o.o. tel.: 22 735 39 39