Ornontowice

Agencja Budryk

ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice
(Dawny Budynek Dyrekcji KWK „Budryk”, I piętro, pokój nr 132 )
tel.  32 239 53 10     
tel. kom. 537 126 302 oraz 510 281 436

Pracownicy Agencji

Justyna Ćmiel
tel. kom. 537 126 302 
jcmiel@remove-this.jsu.pl

Dariusz Plizga
tel. kom. 510 281 436
dplizga@remove-this.jsu.pl