Zarząd

Prezes Zarządu

Grażyna Majewska 

Zastępca Prezesa Zarządu

Michał Urgoł