Compliance

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Compliance to ogół środków zmierzających do zapewnienia zgodności podejmowanych przez organizację działań z normami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Działania podejmowane przez Grupę JSW w ramach funkcji Compliance służą ograniczaniu możliwości wystąpienia strat finansowych i reputacyjnych oraz odnoszą się do najlepszych praktyk w tym zakresie.

System Compliance

Kodeks Etyki

Polityka Antykorupcyjna

Polityka Praw Człowieka Grupy Kapitałowej JSW

Procedura zgłaszania nieprawidłowości