OC Firm

Wiele zawodów wymaga szczególnej ochrony. Zapewniają ją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki nim wypłacane jest odszkodowanie tym, którym wyrządzisz szkodę w następstwie swojej pracy.