Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Mucha

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasz Kasza

Członek Rady Nadzorczej

Anna Szkarłat-Koszałka