Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Mucha

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasz Kasza

Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Adamczyk

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Robert Rychel