Auto

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Trafnym rozwiązaniem by zabezpieczyć swój pojazd jest pakietowe ubezpieczenie samochodu – OC, AC, NNW. Proponujemy pomoc przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia dostosowanego do Twoich potrzeb i oczekiwań. Współpracujemy z kluczowymi Towarzystwami na rynku ubezpieczeń. Zapewniamy dobranie rozwiązania odpowiedniego pod kątem zakresu i wysokości opłacanej składki.

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe i musi je posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Polisa OC zapewnia finansową rekompensatę osobom poszkodowanym w kolizji lub wypadku, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie musi wypłacać odszkodowania z własnych pieniędzy.

Autocasco

Ubezpieczenie dobrowolne na wypadek uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia pojazdu. Zapewnia pokrycie kosztów naprawy bądź gwarantuje odszkodowanie w sytuacjach takich jak np. stłuczka, gradobicie, akty wandalizmu, zderzenia ze zwierzętami.

Assistance

Jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie samochodu, które gwarantuje szybką pomoc w wielu trudnych sytuacjach np. w razie awarii auta, kradzieży, itp. Pomoc jest zapewniona przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Na rynku jest kilka wariantów pakietu ubezpieczenia Assistance, które może zagwarantować pomoc w przypadku braku paliwa, uszkodzenia lub przebicia opon, czy też awarii akumulatora.

NNW kierowcy i pasażerów

Zapewnia wsparcie finansowe w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko właściciel polisy, ale także pasażerowie.