Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - modernizacja i adaptacja pomieszczeń / sierpień 2023

|   Przetargi zakończone

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w Knurowie przy ul. Kopalnianej 2”

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych w Knurowie przy ul. Kopalnianej 2 - budynek "Hajerówki".

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. skucie i wykonanie nowych posadzek,
  3. wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego – maty grzejne,
  4. wymiana sufitu podwieszanego z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej,
  5. wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
  6. wykonanie instalacji klimatyzacji,
  7. roboty instalacyjne elektryczne oraz wod-kan,
  8. roboty elewacyjne, wymiana części docieplenia ścian, montaż rolet zewnętrznych,
  9. dostawa i montaż mebli biurowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany został w przedmiarze robót stanowiących załącznik do Wymagań ofertowych.

Składanie ofert do dnia 16.08.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2023 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Inne przetargi

Więcej informacji