Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

"Wykonanie, dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w OW Diament w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1"

|   Przetargi zakończone

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie, dostawa oraz montaż zabudowy meblowej w OW Diament w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1.

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie, dostawę oraz montaż zabudowy meblowej,
  2. Dostawę oraz montaż sprzętu AGD.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany został w Specyfikacji zadania stanowiącej załącznik do Wymagań ofertowych.

Składanie ofert do dnia 15.02.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2024 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Wymagania ofertowe wraz z załącznikami dostępne są poniżej:

Inne przetargi

Więcej informacji