Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

„Przebudowa pomieszczenia technicznego na pomieszczenie na kosze na śmieci w OW Neptun w Sianożętach przy ul. Promenada 1”

|   Przetargi zakończone

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg - „Przebudowa pomieszczenia technicznego na pomieszczenie na kosze na śmieci w OW Neptun w Sianożętach przy ul. Promenada 1” / marzec 2024

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa pomieszczenia technicznego na pomieszczenie na kosze na śmieci w OW Neptun w Sianożętach przy ul. Promenada 1”

 

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczenia technicznego na pomieszczenie na kosze na śmieci w następującym zakresie:

- skucie nierówności posadzek, wykonanie warstw wyrównawczych, wykonanie hydroizolacji, ułożenie płytek podłogowych,

- skucie nierówności ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie hydroizolacji pionowej, licowanie ścian płytkami do wysokości 2,0 m, wykonanie tynków ponad linią płytek, malowanie ścian,

- przebudowa istniejącej instalacji c.o. oraz elektrycznej,

- wykonanie podejścia wodociągowego oraz kanalizacyjnego,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia zewnętrznymi przewodami systemowymi prowadzonymi na elewacji budynku z wyprowadzeniem ponad dach,

- montaż rolety zewnętrznej (automatycznej) oraz zadaszenia nad wejściem,

- wykonanie niezbędnych projektów budowalnych uzgodnionych z rzeczoznawcą ppoż.

 

Szczegółowy zakres zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 1.

 

Składanie ofert do dnia 09.04.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2024 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

 

Inne przetargi

Więcej informacji