Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

„Wykonanie systemu zarządzania ogrzewaniem w Pensjonacie „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 40a”

|   Przetargi zakończone

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

„Wykonanie systemu zarządzania ogrzewaniem w Pensjonacie „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 40a”

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie systemu zarządzania ogrzewaniem w Pensjonacie „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 40a”.

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/

  1. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu zarzadzania ogrzewaniem w budynku pensjonatu zapewniające automatyczne sterowanie strefowe, pozwalające na indywidualne dostosowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a także umożliwiające programowanie harmonogramów ogrzewania, dostosowywanie temperatury zdalnie za pomocą smartfona lub tableta oraz dostosowywanie ustawień do indywidualnych preferencji w każdym pomieszczeniu. System powinien zarządzać kaskadą kotłów gazowych a także umożliwiać monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz analizy zużycia w okresach historycznych.

Składanie ofert do dnia 09.04.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2024 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Inne przetargi

Więcej informacji