Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - wykonanie systemu fotowoltaicznego "domki" / luty 2023

|   Przetargi zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

„Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w ośrodku wypoczynkowym „Diament” w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1”

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w ośrodku wypoczynkowym „Diament” w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1”

     1. Podstawa przeprowadzenia przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

      2. Przedmiot, data i miejsce przetargu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego systemu fotowoltaicznego o mocy do 50 kWp (mikroinstalacja) w następującej lokalizacji:

OW „Diament” w Pobierowie przy ul. Chmielnej 1 (54.055001, 14.927864)

 

Składanie ofert do dnia 22.02.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Inne przetargi

Więcej informacji