Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - wykonanie systemu fotowoltaicznego

|   Przetargi zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Zadanie nr 1 „Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w OW „Diament” w Pobierowie” Zadanie nr 2 „Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w Pensjonacie „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem"

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Zadanie nr 1 „Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w ośrodku wczasowym „Diament” w Pobierowie przy ul. Pomorskiej 8-10”

Zadanie nr 2 „Wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego w Pensjonacie „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 40 A”


I. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsu.pl/przetargi  

II. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego systemu fotowoltaicznego o mocy do 50 kWp (mikroinstalacja) w następujących lokalizacjach:

  1. OW „Diament” w Pobierowie przy ul. Pomorskiej 8-10 (54.055237, 14.929247)
  2. Pensjonat „Jastrzębia Turnia” w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 40a (49.293198, 19.939847)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany został w Wymaganiach ofertowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Wymagania ofertowe wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Inne przetargi

Więcej informacji